nawigacja nawigacja Podpisz list

List otwarty

Pandemia Covid-19 to kryzys. A kryzysy zmuszają do stawiania fundamentalnych pytań, motywują do podjęcia działań ukierunkowanych na ich przyczyny, pozwalają przebudować struktury społeczne i ekonomiczne tak, aby kolejne załamanie nie uderzyło już tak mocno.
Koronawirus ujawnił wady istniejących modeli ekonomicznych i wywołał poważne skutki gospodarcze i społeczne. Ale inny, powiązany i większy kryzys staje się coraz bardziej widoczny. To kryzys klimatyczny i ekologiczny, o którym naukowcy alarmują od 40 lat.
Podczas kwarantanny czas się zatrzymał, ale kondycja naszej Planety nie poprawiła się:

Ta lista jest znacznie dłuższa.

Dziś jest czas, aby zacząć od nowa. Zrezygnować z tego, co było złe. Nie wracajmy do starego modelu ekonomicznego. Chcemy aby ekologia była nową normalnością.
Razem odbudujmy lepszy świat!

Wymagajmy od przedstawicieli rządu, polityków, samorządów, aby podejmowali decyzje i wprowadzali zmiany zgodnie z unijną strategią Europejski Zielony Ład, której celem jest gospodarka o obiegu zamkniętym, neutralność klimatyczna i ochrona bioróżnorodności. Przy obecnym stanie środowiska, od którego zależy nasze zdrowie i życie, nie możemy już pozwolić sobie na bezczynność. Teraz czas na działanie!
Władze naszego kraju powinny wprowadzić teraz odpowiednie narzędzia ekonomiczne i prawne służące transformacji ku lepszej gospodarce, takie jak:

Odpowiedzialność wdrażania systemowych zmian spoczywa na decydentach i politykach, do których kierujemy ten apel. Ale każdy z nas może, już dziś, na miarę swoich możliwości, dołączyć do zmiany! Każde działanie ma znaczenie, a każda inicjatywa inspiruje kolejne! A więc co możemy zrobić, żeby przyczynić się do budowy lepszego świata?

Jako firmy i przedsiębiorcy, inwestujmy w zrównoważony rozwój, w rozwiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, w szkolenia dla pracowników, w tworzenie miejsc pracy w zielonej gospodarce oraz w energię z OZE.
Wzmacniajmy lokalną gospodarkę współpracując z polskimi firmami. Każda firma, bez względu na wielkość czy branżę może ograniczać swój wpływ na środowisko, a także edukować pracowników o tym, jakie pozytywne działania mogą podjąć w sferze prywatnej i zawodowej.

Jako obywatele, wspierajmy krajową gospodarkę kupując towary lokalnych producentów. Wybierajmy produkty dobrej jakości, aby długo z nich korzystać. Dbajmy o nie, naprawiajmy, a gdy zechcemy się z nimi rozstać, oddajmy je komuś zamiast wyrzucać. Dzielmy się tym, co mamy, aby nie stwarzać popytu na kolejne dobra konsumpcyjne. Głosujmy portfelem: wspierajmy produkty i usługi, za którymi kryją się dobre praktyki społeczne i środowiskowe.
Poszerzajmy swoją wiedzę na temat klimatu i środowiska naturalnego, edukujmy się nawzajem i dzielmy dobrymi praktykami.

Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę do budowy lepszej wersji świata. Udostępnij nasz list otwarty w mediach społecznościowych i pokaż, że jako społeczeństwo jesteśmy gotowi do zmiany. Jednak bez narzędzi ekonomicznych i prawnych, którymi dysponuje rząd i samorządy, nie uda się przeprowadzić głębokiej transformacji gospodarki. Zadajmy sobie i politykom pytanie:

w jakim świecie chcemy żyć po tym kryzysie?
W takim, którego gospodarka doprowadzi do kolejnych kryzysów,
czy w takim, gdzie natura i ludzie będą żyli w zgodzie i wzajemnym szacunku?

* WWF, raport 2018
** FAO

Kim jesteśmy?

Jesteśmy przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych, naukowcami, przedsiębiorcami, aktywistami, osobami publicznymi. Przede wszystkim jednak jesteśmy mieszkańcami Ziemi i chcemy żyć w społecznie sprawiedliwym i zrównoważonym świecie.
Zainspirowały nas liczne inicjatywy obywatelskie powstające za granicą, a ostatnio także w Polsce. Musimy przekonać liderów politycznych i ekonomicznych oraz naszych współobywateli o konieczności budowy zielonej gospodarki, która będzie bardziej sprawiedliwa dla ludzi i odporniejsza na kryzysy.

Dlatego napisaliśmy List Otwarty pod hasłem „Odbudujmy lepszy świat". Dla powodzenia naszej akcji bardzo ważne jest, aby jak najwięcej organizacji, firm, instytucji, ale także osób prywatnych (artystów, naukowców czy po prostu zwykłych ludzi) podpisało List i udostępniło go. Dzięki temu zwiększymy świadomość społeczną. Nie bądźmy obojętni! To być może nasza jedyna szansa na zmianę przestarzałych modeli ekonomicznych, na naprawę wzorców konsumpcji i produkcji, które szkodzą nam i środowisku.

Podpisz List

Musimy przekonać liderów politycznych i ekonomicznych o konieczności budowy zielonej gospodarki, która będzie bardziej sprawiedliwa społecznie i odporna na kryzysy.
Aby zapewnić powodzenie naszej akcji, potrzebujemy jak najwięcej głosów od organizacji, firm czy instytucji, ale także od wszystkich obywateli.

Sygnatariuszy Listu podzieliliśmy na dwie grupy: 1) osoby publiczne, przedstawiciele organizacji, firm i instytucji oraz 2) osoby prywatne. Dzięki temu dajemy osobom prywatnym możliwość podpisania Listu Otwartego imiennie lub anonimowo, stosownie do ich wyboru.

Nie bądź obojętny. To być może nasza jedyna szansa na zmianę przestarzałych modeli ekonomicznych, na naprawę wzorców konsumpcji i produkcji, które szkodzą nam i środowisku. Pokażmy decydentom, że społeczeństwo jest gotowe na zmiany.
Jeśli chcesz pomóc, udostępnij nasz List Otwarty w mediach społecznościowych lub prześlij znajomym. Razem odbudujemy lepszy świat!

Jeżeli chcesz podpisać List Otwarty jako przedstawiciel organizacji, firmy, instytucji, osoba publiczna...

82 już wyraziło swoje wsparcie w Liście Otwartym

Jeżeli chcesz wyrazić swoje poparcie jako osoba prywatna, możesz podpisać go swoim nazwiskiem lub anonimowo. Twój głos będzie tak samo ważny.

300 osób już wyraziło już wyraziło swoje wsparcie w Liście Otwartym

Sygnatariusze

Lista zaktualizowana na 16.07.2020r.

Poparcie obywatelskie

Musimy przekonać liderów politycznych i ekonomicznych oraz naszych współobywateli o konieczności budowy zielonej gospodarki, która będzie bardziej sprawiedliwa dla ludzi i odporniejsza na kryzysy.
Dlatego zachęcamy wszystkich obywateli do wyrażenia swojego poparcia Listowi Otwartemu. Przygotowaliśmy poniższy formularz dla osob prywatnych, które chcą wspierać inicjatywę Odbudujmy Lepszy Świat. Możesz podpisac publicznie lub anonimowo - Twój głos, będzie liczył się tak samo.
Nie bądźmy obojętni! To być może nasza jedyna szansa na zmianę przestarzałych modeli ekonomicznych, na naprawę wzorców konsumpcji i produkcji, które szkodzą nam i środowisku.
Wyraź swoje poparcie i udostępnij List Otwarty! Razem odbudujemy lepszy swiat!

300 osób już wyraziło już wyraziło swoje wsparcie w Liście Otwartym.

Ten email jest nieprawidłowy

Kontakt

kontakt@OdbudujmyLepszySwiat.pl

Udostępnij
Made by Soufiane Kharroubi